รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง

2 ธันวาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) เลขที่ E140065-E140068  สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 2 - 27 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล 053-949071
แกลลอรี่