ร่วมหารือและให้ข้อมูลข้อเท็จจริง สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ

14 มกราคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ นายสรชัด สุจิตต์ รองประธานคณะกรรมการคนที่ 1 ในโอกาสที่มาร่วมหารือและให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการวิจัยหรือสถาณการณ์ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผู้บริหาร ผู้แทน จากทุกภาคส่วนร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่