สำนักทะเบียนฯ มช. ติดตั้งฟิลเตอร์แอร์ในห้องเรียน ช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

5 เมษายน 2562

สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการติดตั้งแผ่นกรองอากาศ (HEPA filter) ในเครื่องปรับอากาศของห้องเรียน อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาคุณภาพอากาศภายในห้องเรียน จากสภาวะวิกฤตหมอกควันที่ปกคลุมหนาแน่นในระดับสูง โดยมีบุคลากรกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมติดตั้ง เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2562

สำนักทะเบียนและประมวลผล ขอแจ้งแนวปฏิบัติการใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ดังนี้

1. ปิดประตูและหน้าต่างห้องเรียนให้สนิท

2. เปิดเครื่องปรับอากาศขณะใช้ห้องเรียน 

3. งดเปิดพัดลมดูดอากาศ 

4. สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5

แกลลอรี่