รับมอบทุน The Murata Science Foundation Research Grant Ceremony 2019

9 ตุลาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ Mr. Takehiro Konoike, Chairman of the Selection Committee of Murata Science Foundation และคณะฯ ในโอกาสที่มามอบทุน The Murata Science Foundation Research Grant Ceremony 2019 จำนวนเงิน 5,000,000 JPY (ห้าล้านเยน) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ Murata ร่วมรับมอบ ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 6 สำนักงานคณบดี อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
แกลลอรี่