นักศึกษา มช คว้า 2 รางวัลระดับประเทศการแข่งขันรอบสุดท้าย Startup Thailand Leauge 2019

14 สิงหาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผลการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ "Startup Thailand League 2019" จากทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศกว่า 500 ทีม จาก 35 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตลอด 4 เดือน กับ 4 สนามภูมิภาค ได้แก่ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ มีผู้ชนะเลิศจากสนามแต่ละภูมิภาคทั้ง 4 จำนวน 4 ทีม ได้แก่


1. ทีม Recute จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ชนะจากสนามภาคอีสาน
2. ทีม MICRONEED จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ชนะจากสนามภาคใต้
3. ทีม BMG จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ชนะจากสนามภาคกลาง
4. ทีม PALALAMP จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ชนะจากสนามภาคเหนือ


จากการแข่งขันรอบชิงแชมป์ระดับประเทศอย่างเข้มข้น รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (The Winner) คือ ทีม ReCute จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
ในทีมประกอบด้วย นาย ศุภเลิศ ว่องกุลกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ นางสาวหทัยรัตน์ โอพสุกุล สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ นายจรณินทร์ นนทชัยภูมิ สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งทีม ReCute ทำ Platform บริหารจัดการ Logistic ของขยะ Recycle เชื่อมโยงตั้งแต่การบริหารจัดการหลังบ้านของร้านรับซื้อของเก่า จนส่งคัดแยกส่งให้โรงงานรีไซเคิลขยะ


นอกจากนี้ยังมี ทีม PALALAMP จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (1st runner up) รับเงินรางวัล 30,000 บาท สมาชิกในทีมประกอบด้วย นาย พิสิษฐ์ แก้วคำ วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวณัฐณิชา เมธาฤกษ์ สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ โดยนำผลงานเครื่องสร้างปุ๋ยน้ำไนโตรเจนจากอากาศ ในรูปแบบของไนเตรทที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที ด้วยเทคโนโลยีพลาสม่า โดยได้มี รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีพลาสม่า


นักศึกษาทีม ReCute และทีม PALALAMP จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผลผลิตของ HYPE Club ซึ่งเป็นชมรม Startup ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่บ่มเพาะโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) เชื่อมโยงกับ Entrepreneur University ที่สนับสนุนโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


ข้อมูลโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แกลลอรี่