เชิญใช้งานฐานข้อมูล Open Access แหล่งรวบรวมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

26 เมษายน 2564

สำนักหอสมุด

           ฐานข้อมูล Open Access แหล่งรวบรวมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการบทความในรูปแบบ HTML และไฟล์ PDF เปิดให้เข้าถึงได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
แนะนำฐานข้อมูลประเภท Open Access ดังนี้

1. ฐานข้อมูล DOAJ เข้าใช้ที่ https://doaj.org
2. ฐานข้อมูล MDPI เข้าใช้ที่ https://www.mdpi.com
3. ฐานข้อมูล Open Access Journals เข้าใช้ที่ http://openaccessjournals.com
4. ฐานข้อมูล Elsevier Open Access Journals เข้าใช้ที่ http://www.elsevier.com/open-access/open-access-journals

แกลลอรี่