ผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 พฤษภาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบปะผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่างๆณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
แกลลอรี่