พิธีเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ที่มีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ พิธีมอบรางวัลการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด สำหรับมหาชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MOOC)

14 สิงหาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารคลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ที่มีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ พิธีมอบรางวัลการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด สำหรับมหาชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MOOC) ในโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019) เพื่อจัดเวทีนำเสนแแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการกระตุ้นอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ รวมทั้งเพื่อนำเสนอบริการและเครื่องมือดิจิทัลที่มีบริการผ่านศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ โดยมี ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 
แกลลอรี่