พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และพิธีสมโภชศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                           ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และพิธีสมโภชศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่