ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Faculty of Arts Maria Curie - Sklodowska University in Lublin ประเทศโปแลนด์

2 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Artur Popek Representative of Faculty of Arts Maria Curie - Sklodowska University in Lublin ประเทศโปแลนด์ และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562
แกลลอรี่