ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. นิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ประเภท นักวิจัย

22 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

      ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 40) ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลและรับมอบโล่ "นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภท นักวิจัย จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ อดีตองคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบโล่ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันเกษตรศาสตร์ 72 ปี คืนถิ่น ทุ่งบางเขน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 
ข้อมูลโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แกลลอรี่