ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหารคณะฯ ชั้น 1

11 กุมภาพันธ์ 2562

กองคลัง

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหารคณะฯ ชั้น 1 ข้อมูลโดย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ไฟล์แนบ