มช. จัดสอบCMU-eGrad ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม

8 มีนาคม 2564

ศูนย์ประสานงานวิชาการ

ประกาศ "มหาวิทยาลัยกำหนดจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าสอบ/ ขาดสอบ ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.00-17.30 น."

โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ คาบเวลา และสถานที่สอบได้ทางเว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
แกลลอรี่