การแข่งขันสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2562 (STARTUP THAILAND League 2019)

13 พฤษภาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ การแข่งขันสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2562 (STARTUP THAILAND League 2019) สำหรับนิสิตนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา รอบสนามภาคเหนือ ชิงแชมป์สุดยอดสตาร์ทอัพลีกระดับประเทศ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นเวทีให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup แสดงออกถึงการค้นคว้า วิธีคิด การวิเคราะห์วางแผนและสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาเป็นธุรกิจ Startup ที่มีความสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด เพื่อผลักดันในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป โดยมีนายปริวรรต วงษ์สำราญผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่