ศูนย์สัตว์ทดลองรับสมัครพนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) เลขที่ตำแหน่ง S4400012

27 พฤษภาคม 2562

ศูนย์สัตว์ทดลอง

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) เลขที่ตำแหน่ง S4440012 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,470 บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.lac.cmu.ac.th (ข่าวรับสมัครงาน) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ศูนย์สัตว์ทดลอง โทร.053-948634 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลโดย : http://www.lac.cmu.ac.th/news_detail.php?id_news=117