ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)

19 มิถุนายน 2563

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าหน้าที่พัสดุ) เลขที่ตำแหน่ง S4390004 จำนวน 1 อัตรา

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้อันดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยบริหารงานบุคคล ห้อง ICB1305 ชั้น 3 สำนักงานวิทยาลัย ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงถึงวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ