ห้องสมุดคณะพยาบาลเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Library workshop

9 สิงหาคม 2562

สำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะพยาบาล เชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Library workshop ณ ITSC Living library ชั้น 1 ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสำรองที่นั่ง ได้ที่ 0 5393 5036 

แกลลอรี่