คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

1 พฤศจิกายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E140061  สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 41,000 บาท วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 - 30  ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล 053-949071  
แกลลอรี่