ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล World Dissertations Library แหล่งวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ

2 พฤษภาคม 2562

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้งานฐานข้อมูล World Dissertations Library ฐานข้อมูลรวบรวมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 2,000 แห่ง จาก 150 ประเทศ ครอบคลุมสาขา Basic sciences, Engineering & Technology, Agriculture, Medicine, Arts & Humanities, Social & Management sciences และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ถึงปี 1900

ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล World Dissertations Library ได้ที่ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่ e-Databases หรือ http://dissertation-t.newacademic.net/ เข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-mail : cmulibref@cmu.ac.th

แกลลอรี่