สำนักหอสมุดจัดพื้นที่บริการให้เป็น "Clean Air Zone @ CMU Library"

5 เมษายน 2562

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด ได้จัดการพื้นที่บริการให้เป็น "Clean Air Zone @ CMU Library" โดยติดตั้งแผ่นกรองฝุ่นขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เครื่องจ่ายลมเย็นแบบตั้งพื้น (AHU) และเครื่องจ่ายลมเย็นแบบแขวน (Fan coil) ในทุกพื้นที่ของสำนักหอสมุด ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ใช้พื้นที่ Clean Air Zone ได้ทุกวัน ในเวลาดังนี้
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น. 

แกลลอรี่