การลงนาม MOU ระหว่าง เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

10 มิถุนายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ได้นำผู้แทนมหาวิทยาลัยในเครือข่าย อีก 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ ในงานยังมีการเสวนาพิเศษ เรื่อง  “แนวทางการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” โดย  คุณพลปิยะ ฐิติเวส  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)    คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด  รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย  คุณวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แกลลอรี่