22 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ICDI CMU จัดกิจกรรมเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษจากการชมภาพยนตร์ สำหรับนักศึกษานานาชาติ มช. ในกิจกรรม CEFR Film Club 2023
————————————————————
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม "CEFR Film Club 2033" ชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Ant-Man and the Wasp: Quantumania เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการฟังและการสื่อสาร โดยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อคิดจากภาพยนตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ โดยมีนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 22 คน

กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CEFR และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความรูู้ทางดิจิทัลและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษและเกมต่างๆ ดำเนินการโดย ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ (Expat), Ms. Sarah Seymour ซึ่งจะจัดตลอดภาคการศึกษา

ติดตามกิจกรรมดีๆ ของเราได้ที่
FB: www.facebook.com/icdicmu
Messenger: m.me/icdicmu

#ICDICMU #ICDI #CMU
#InternationalStudents
#ICDICEFR #FilmClub
แกลลอรี่