ร่วมพิธีเปิดที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

10 กันยายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และประชาชน ร่วมพิธี ณ อาคารที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่