สำนักหอสมุดขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการเลือกวารสารสู่ความสำเร็จในการตีพิมพ์

3 พฤษภาคม 2562

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการเลือกวารสารสู่ความสำเร็จในการตีพิมพ์ วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด
โอกาสนี้ ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียน (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ได้ที่ Library.cmu.ac.th/actdb/register ตรวจสอบรายชื่อ เลือก Registration check 

แกลลอรี่