นักศึกษา มช.คว้า 3 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30

27 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

3 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักกีฬาทีมชาติไทย คว้า 3 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 คน ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งทำผลงานการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัล/ผลงาน คือ

 

1.นางสาวชวิศา อินทกุล รหัส 590110367 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับ 2 เหรียญเงิน จากกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ประเภทบุคคลหญิง และประเภทคู่ผสม โดยจับคู่กับ นายพีระพงษ์ พจนโกสีย์ นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


2. นางสาวมุกตาภา ช้างหิน รหัส 610210227 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับ 1 เหรียญเงิน จาก ปัญจกีฬา ประเภท Laser Run Team คู่ผสม

3. นายพีระพงษ์ พจนโกสีย์ รหัส 600310253 คณะวิจิตรศิลป์ ได้รับ 1 เหรียญเงิน จากกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ประเภทคู่ผสม


4. นางสาวอรนุช เอี่ยมเทศ รหัส 602232022 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ อันดับที่ 4 ทวิกีฬา ประเภทบุคคลหญิง


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาและขวัญกำลังใจ คนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่