รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา

13 มกราคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 41,000 บาท วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท ผู้ประสงค์สมัครติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-949071

แกลลอรี่