กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องอาหาร สมดุลทางโภชนาการ และการปรับพฤติกรรมชีวิต “อาหารคลีนต้าน COVID”

31 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 สำนักหอสมุดร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องอาหาร สมดุลทางโภชนาการ และการปรับพฤติกรรมชีวิต “อาหารคลีนต้าน COVID” พร้อมทั้งสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพอย่างง่าย โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม นางสาววรารักษณ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวรายงาน และนายอภิวัฒน์ เลี่ยมมินฟุล เจ้าของร้านสลุงเงิน cleanfoods เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่