สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมยืมนานช่วงปิดเทอม

15 พฤษภาคม 2562

สำนักหอสมุด

ยืมนานช่วงปิดเทอม โดยยืมวันนี้ คืน 7 สิงหาคม 2562
ผู้สนใจสามารถสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กรกฎาคม 2562 ได้ที่ บริการเคาน์เตอร์ยืม-คืน ห้องสมุดกลาง

แกลลอรี่