คณะศึกษาดูงาน จากสถาบันนโยบายสาธารณะ (Chiang Mai University School of Public Policy)

9 กันยายน 2564

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากสถาบันนโยบายสาธารณะ (Chiang Mai University School of Public Policy) ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ การจราจร การรักษาความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ
แกลลอรี่