ติดตามคุณภาพอากาศผ่าน CMU Air Quality ใน CMU Mobile Application

8 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ติดตามคุณภาพอากาศผ่าน CMU Air Quality ใน CMU Mobile Application  พร้อมแสดงห้องปลอดฝุ่นภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน หรือ CMU Mobile Application ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย CMU IT Account ของตนเอง (@cmu.ac.th) เพื่อใช้ในการติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัย ข้อมูลสำคัญ บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า ขส.มช. การติดตามสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร เป็นต้น นอกจากนี้ CMU Mobile Application ยังมีฟังก์ชัน CMU Air Quality แสดงค่าฝุ่น PM2.5 (ชั่วโมง/รายวัน) พร้อมห้องปลอดฝุ่นหรือ Clean Room ที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้งานง่าย เพียง 3 ขั้นตอน


นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถใช้ CMU Air Quality ติดตาม ตรวจดูค่าฝุ่น PM2.5 (ชั่วโมง/รายวัน) พร้อมแสดงห้องปลอดฝุ่นหรือ Clean Room ที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าไปใช้บริการได้อย่างทั่วถึงด้วยเช่นกัน ทั้งพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ สำนักหอสมุด ห้องเรียนอาคารเรียนรวม (RB) หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นต้น รวมถึงพื้นที่ปลอดฝุ่น Clean Room ตามคณะ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://cmu.cmuccdc.org/


ข้อมูลโดย : ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช.
แกลลอรี่