ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

3 กันยายน 2562

สำนักงานการตรวจสอบภายใน

สำนักงานการตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E370007 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250.- บาท โดยมีรายละเอียดในการรับสมัครดังแนบมาพร้อมนี้ >>>?? https://goo.gl/LuAgam หรือ QR Code? 
แกลลอรี่