ขอบคุณอัยการ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

13 มกราคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาบลัยเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณอัยการ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยมีคณะอัยการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน ณ ภัตตาคารจีนตูลู่ จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563
แกลลอรี่