มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อชาวญี่ปุ่นกับการสูญเสีย และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ ไต้ฝุ่นฮากิบิส ในประเทศญี่ปุ่น

14 ตุลาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

.
แกลลอรี่