"ร่วมด้วยช่วยกัน" หากนักศึกษาหรือบุคลากรได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ ว่าผลตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวก

11 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

"ร่วมด้วยช่วยกัน"
หากนักศึกษาหรือบุคลากรได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่
ว่าผลตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวก
ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ให้อยู่ที่ห้องพักหรือโรงพยาบาลสนาม รอทีมแพทย์ติดต่อกลับ
2. กรอกข้อมูลตามลิงก์ https://cmu.to/ReportCoV19PCRTest

หากมีอาการเหนื่อยหอบ โทร. 090-892-5623 หรือ 064-174-6183 

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/sddcmu/photos/a.460634800690642/3988872674533486/
แกลลอรี่