โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาองค์กรตามแนวคิดแบบ Agile

30 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                 อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาองค์กรตามแนวคิดแบบ Agile เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างแนวคิดในการทำงานที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าขั้นตอน โดยเป็นการนำบุคคลจากหลายสายงานมาทำงานร่วมกันเป็นทีม (Cross-functional team) เน้นที่การสื่อสารและประสานงานภายในทีม มีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้น แบ่งงานเป็นโครงการเล็ก เพื่อเป็นการส่งมอบงานชิ้นเล็ก ๆ ในเวลาอันสั้น หรือเรียกว่า Sprint หวังผล ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ (Uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566
ภาพประกอบข่าว : สำนักบริการวิชาการ (Uniserv)
 
แกลลอรี่