มช. ห่วงใยสุขภาพ มอบหน้ากากอนามัย MASK 4 ALL สำหรับป้องกันไวรัส COVID-19 ให้กับนักศึกษา

3 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห่วงใยสุขภาพมอบหน้ากากอนามัย MASK 4 ALL สำหรับป้องกันไวรัส COVID-19 ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมมอบฯ ซึ่งมีตัวแทน นายกสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ เป็นผู้แทนนักศึกษามารับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่