รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

2 ธันวาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th หรือ จากไฟล์เอกสารที่แนบด้านล่างนี้
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-949071
แกลลอรี่