พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่