นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือก คัดสรร เป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ดีเด่น รุ่นที่ 11

29 ธันวาคม 2565

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรายุ ศรีจันทร์ฮด นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสประจำตัวนักศึกษา 651010031 เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือก คัดสรร เป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ดีเด่น รุ่นที่ 11 โดยเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องพิธีการ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
#เภสัชมช #ทุนพระราชทาน
แกลลอรี่