ประกาศ มช. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 21 ม.ค. 2564

22 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 


ประกาศ มช. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2564  https://www.cmu.ac.th/th/article/072c04f3-ca49-4d7e-acc4-09a050160c7a

 

แกลลอรี่