รับคำปรึกษาด้านการเงินจากผู้เเชี่ยวชาญ กับ “คลินิกหมอหนี้”

27 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบปัญหาทางด้านการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลผ่าน “โครงการคลินิกหมอหนี้” ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงิน ผ่านผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจ “โครงการคลินิกหมอหนี้” สามารถขอรับคำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 – 11.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-931076, 053-931085, 053-931106, 053-931155, 053-931171

แกลลอรี่