ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

11 กรกฎาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธี เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


ภาพประกอบข่าว : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่