พิธีเปิดการประชุมสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งแรก ประจำปีการศึกษา 2563

14 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการประชุมสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งแรก ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับมอบงานจากคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาชุดเดิม พร้อมทั้งดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาชุดใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่