การประชุม เรื่องแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

12 กรกฎาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เรื่องแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากงานวิชาการทุกส่วนงาน ร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่