หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ มช. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "The Right Way To Draft Patent"

25 มกราคม 2564

สำนักงานบริหารงานวิจัย

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ มช. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม

"The Right Way To Draft Patent "
แนวทางการยกร่างสิทธิบัตรอย่างถูกต้อง

โดย ผู้ตรวจสอบจากรมทรัพย์สินทางปัญญา

หัวข้อ
- การพิจารณาสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- การยกร่างคำขออย่างถูกต้อง
- Do/Don’t ในการยกร่างคำขอ

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ลงทะเบียนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

วันที่ 2 มีนาคม 2564 สาขาไบโอเทคโนโลยี
https://forms.gle/jXQMkTTMmbd6UHjt9

วันที่ 3 มีนาคม 2564 สาขาเคมี
https://forms.gle/cfZJetswfiFy9DEv8

วันที่ 4 มีนาคม 2564 สาขาวิศวกรรมศาสตร์
https://forms.gle/W3mc66JpurBtjJk58

เวลา 9.00 น.-16.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม 087-424-6396 (อภิญญา)

https://forms.gle/jXQMkTTMmbd6UHjt9

https://forms.gle/cfZJetswfiFy9DEv8

https://forms.gle/W3mc66JpurBtjJk58
แกลลอรี่