เปิดการแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ ระดับประถมศึกษา โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2562 รอบภูมิภาค

2 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ ระดับประถมศึกษา โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2562 รอบภูมิภาค เขตการแข่งขัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่