คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

3 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E140061 สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 41,000 บาท วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท? ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ? สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล 053-935038 และ 053-949071 
แกลลอรี่