พิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 กรกฎาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมมอบเสื้อเกียรติคุณแก่ผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้เจริญก้าวหน้า ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่