มช. เปิดกาดพืชผักดี เน้นให้ผู้บริโภคได้รับประทานพืชผักปลอดสาร

18 ตุลาคม 2562

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เปิดบ้าน กาดพืชผักดี มช. CMU Fresh & Green Market Open House ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารกิจการนักศึกษา มช. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานพืชผักที่ปลอดสารเคมี และสร้างเครือข่ายตลาดผู้ซื้อในหน่วยงาน องค์กร เพื่อการผลิตพืชผักอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และบุคลากรทราบถึงแหล่งจำหน่ายผักปลอดสารเคมีทางการเกษตร
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดโครงการโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแสดง กินผักไร้พิษ... กายจิตแจ่มใส” และชิมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ และการขายพืชผักปลอดสาร กิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีการใช้ถุงพลาสติก และภาชนะพลาสติก ดังนั้นขอเชิญชวนผู้ร่วมงานนำถุงผ้าและภาชนะส่วนตัวมาร่วมกิจกรรม เพื่อลุ้นรางวัลพิเศษภายในงาน
พลาดไม่ได้นะคะ 31 ตุลาคม 2562 นี้ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป พบกันที่ลานกิจกรรมหน้าอาคารกิจการนักศึกษา มช. (หน้าลาน อมช. )