7 เครื่องมือและแหล่งเรียนรู้ ที่พลาดไม่ได้ สำหรับอาจารย์ มช.

26 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

7 เครื่องมือและแหล่งเรียนรู้ ที่พลาดไม่ได้ สำหรับอาจารย์ มช.
พัฒนาการเรียนการสอนยุคใหม่
ให้สะดวก สนุก และเข้าใจง่าย

- EZ Controller Box
- ZOOM
- PowerPoint Screen Record
- Microsoft Teams meetings
- Microsoft Stream Screen Capture
- Microsoft Sway
- CMU MOOC

#CMUChannel+
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG4 #CMUSDG9 #CMUSDG17

แกลลอรี่